فرهنگ دوسویه فیزیک رهنما

800/000 ریال

فرهنگ دوسويه فيزيک رهنما کتابی ایده‌آل برای دانشجویان کارشناسی در رشته‌ی فیزیک، علوم مرتبط و افراد متخصصی که با اصطلاحات و مفاهیم فیزیکی در ارتباطند می‌باشند.