کتاب Discourse Analysis in Translation Studies

105/000 ریال

کتاب Discourse Analysis in Translation Studies نوشته‌ی Jeremy Munday و Meifang Zhang، سیر تحولِ تجزیه و تحلیل گفتمان در مطالعات ترجمه را نشان می‌دهد. رویکردهای تحلیلی گفتمان برای آموزش مترجم و تحلیل ترجمه از اهمیت بالای برخوردار است اما در مطالعات ترجمه نادیده گرفته شده‌اند.

این کتاب مجموعه‌ای از مقالاتی‌ست که نشان‌دهنده‌ی تحولات در مبحث زبان‌شناسی -به ویژه در زمینه‌های مطالعات زبان، گفتمان و ترجمه- می‌باشد. در تدوین این کتاب از مجموعه مقالات و داده‌هایی در حوزه‌های مختلف مانند زبان‌شناسی، آواشناسی، واج‌شناسی، مورفولوژی، نحو، زبان‌شناسی تاریخی، عمل‌گرایی، تحلیل گفتمان، زبان‌شناسی اجتماعی و ترجمه استفاده شده است.

در انبار موجود نمی باشد