Language Testing and Validation

630/000 ریال

کتاب Language Testing and Validation  به معلمان یک پایه‌ی نظری و عملی محکم ارائه داده که به آن‌ها قدرت می‌دهد تا هم آزمون‌هایی برای کلاس درس خود طراحی و هم آزمون‌های ارائه‌شده توسط هیئت‌های امتحانی را ارزیابی کنند.

پیش نمایش کتاب