کتاب Language Testing and Assessment an Advanced Resource Book

1/050/000 ریال

کتاب Language Testing and Assessment بخشی از سری کتاب‌های Routledge Applied Linguistics است. این سری از کتاب‌ها راهنمایی جامع برای برخی از حوزه‌های کلیدی در زبان‌شناسی کاربردی را به خواننده ارائه می‌دهند. زبانشناسی کاربردی یک زمینه غنی، پر جنب‌وجوش، متنوع و اساساً میان‌رشته‌ای است؛ و امروزه بسیار مهم است که کتاب‌هایی که در این حوزه نگارش می‌شوند نقشه راهی بروز از تئوری‌هایی که هرروز در حال تغییر هستند ارائه دهند.