کتاب An Introduction to Discourse Analysis

480/000 ریال

کتاب An Introduction to Discourse Analysis نوشته‌ی James Paul Gee از انتشارات Routledge می‌باشد. این کتاب مقدمه‌ای درباره‌ی تحلیل و تجزیه گفتمان -برای درک مشکلات ارتباطی در جامعه از جمله مدارس- بوده و تجزیه و تحلیل گفتمان را با مثال‌ها و شواهد متعدد بررسی می‌کند.

تجزیه و تحلیل گفتمان، چگونگی تاثیر زبان گفتاری و نوشتاری را بر روی دیدگاه‌ها و هویت‌های اجتماعی بررسی می‌کند. تفاوت اساسی در تحلیل گفتمان و زبان‌شناسی در این است که تحلیل گفتمان به‌جای توجه به ساختار متن، به ویژگی‌ها و جنبه‌های روان‌شناختی و اجتماعی یک فرد توجه دارد.

بسیاری از زبان‌شناسان تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن می‌دانند. به اعتقاد این افراد، تحلیل گفتمان تحلیل ساختار زبان گفتاری از قبیل گفتگوها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها بوده و تحلیل متن، شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری -مانند مقاله‌ها، داستان‌ها و گزارش‌ها- می‌باشد. کاربرد تجزیه و تحلیل در رشته‌های مختلفی همچون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، شعر، زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی و رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل مشاهده است. در کتاب تحلیل گفتمان مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه‌ی رخداد متن، گفتار، ارتباطات غیر کلامی و رابطه‌ی ساختار و واژه‌ها در گزاره به صورت کلی بررسی می‌شود.