کتاب TELLING TALES with Commentaries

1/360/000 ریال

کتاب TELLING TALES with Commentaries شامل 14 داستان کوتاه از نویسندگان مختلف آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، ایرانی و… است. متن داستان به صورت کامل و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و در انتهای هرکدام از داستان‌ها یادداشتی چند صفحه‌ای به عنوان توضیح و تفسیر آورده شده است.

مطالعه‌ی کتاب TELLING TALES with Commentaries به دانشجویان رشته‌ی ادبیات انگلیسی که درسی تحت عنوان تفسیر متون ادبی دارند توصیه می‌شود؛ یادداشت‌های ارائه شده در کتاب می‌توانند نمونه‌های قابل توجهی از تفسیر متون ادبی باشند.