The Handbook of Language Teaching

2/100/000 ریال

کتاب The Handbook of Language Teachingنوشته‌ی Michael H. Long و Catherine J. Doughty ،راهنمای پیشرفته‌ترین تحلیل‌های مبتنی بر پژوهش را در مورد آنچه در حال حاضر درباره آموزش زبان شناخته شده است، ارائه می‌کند.

گنجاندن موضوعات جدید و به سرعت در حال رشد و همچنین تنوع موضوعات در واقع یکی از قوی ترین ویژگی های آن است.این کتاب با گرد هم آوردن یک تیم بین‌المللی و بین‌رشته‌ای از مشارکت‌کنندگان، یک راهنمای مرجع گسترده و ارزشمند برای آموزش زبان است.