کتاب Teaching Foreign-Language Skills 2nd Edition

240/000 ریال

پس از انتشار ویرایش اول کتاب Teaching Foreign-Language Skills مخاطبان علاقه‌مند، اعم از دانشجویان، استادان و استادان پیشکسوت دریافتند که کتاب مذکور مرجعی مناسب و استاندارد برای مطالعه می‌باشد. مدتی بعد از انتشار نسخه‌ی دوم کتاب، نویسنده تصمیم به ارزیابی از دید مخاطب گرفت و پس از نظرسنجی دریافت که از ویرایش دوم حتی بیشتر از ویرایش اول کتاب Teaching Foreign-Language Skills استقبال شده است. کتاب Teaching Foreign-Language Skills را می‌توان این‌گونه معرفی نمود که منبع مناسبی برای کسانی که قصد مطلع شدن از تفکرات و مباحث اخیر را در رابطه با موضوع کتاب دارند می‌باشد. این کتاب به مطالبی همچون فعال نگه‌ داشتن دانش‌آموزان در بخش‌های متفاوت، ارزیابی کتاب‌های درسی، تدریس با روش‌های خلاقانه و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای چالش‌های زبان‌دوم با تمرینات متنوع می‌پردازد.