Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice

1/085/000 ریال

📌 این کتاب جامع  نگاه کلی از رویکردها، مسائل و تمرین های معاصر در زمینه تدریس زبان انگلیسی را برای زبان آموزان این رشته فراهم میکند. همچنین این کتاب شامل مجموعه وسیعی از مقالات منتشر شده در دهه اخیر میباشد که زیرلایه پیچیده این برنامه ریزی کاربردی و فعالیت های آموزشی، در زمینه آموزش زبان انگلیسی را نمایان میکند.

شناسه محصول: 311215 دسته: