Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice

1/085/000 ریال

کتاب Methodology in Language Teaching چاپ شده از انتشارات کمبریج، نمای کلی جامعی بر آموزش، مروری بر رویکردها، مسائل و شیوه‌های جاری در آموزش زبان انگلیسی به گویشوران دیگر زبان‌ها ارائه کرده و پیچیدگی بسیاری از برنامه‌ریزی‌های عملی و فعالیت‌های آموزشی را نشان می‌دهد.

این مجموعه به عنوان یک منبع مهم برای معلمانی که مایل به طراحی یک دوره‌ی پایه در روش‌شناسی هستند، عمل می‌کند.

شناسه محصول: 311215 دسته: