کتاب Developing materials for language teaching 2nd edition

1/400/000 ریال

کتاب Developing materials for language teaching 2nd edition کتابی در زمینه‌ی آموزش زبان است که توسط انتشارت BLOOMSBURY منتشر شده است. این کتاب توسط جمعی از نویسندگان نگارش شده و به‌طور تخصصی به بحث پیرامون انواع منابع آموزشی زبان و ضرورت توسعه‌‌ی آن‌ها می‌پردازد.

نویسنده ابتدا در مقدمه‌ی کتاب به تعریف انواع منابع آموزشی، مسائل مرتبط به آن‌ها، آنچه انتظار می‌رود منابع به مدرسان و زبان‌آموزان ارائه دهد، ضرورت و چگونگی توسعه‌ی منابع، رویکردهای متداول در تولید منابع آموزشی از گذشته تا امروز و وضعیتی که انتظار می‌رود در آینده شاهد آن باشیم، ارزیابی و سازگارسازی و بومی‌سازی منابع‌، مشکلات منابع متداول امروز و ضرورت تغییروتحول آن‌ها و نقش تبلیغات و بازار در تعیین سرنوشت منابع آموزش زبان می‌پردازد و سپس در بخش‌های آینده، شاهد  ارائه و توضیح راهکارهای مختلف خواهیم بود. مطالعه‌ی کتاب Developing materials for language teaching 2nd edition به مدرسان زبان‌های مختلف و دانشگاهیان رشته‌های زبان توصیه می‌شود.

 

پیش نمایش کتاب