Form-focused Instruction and Teacher Education

400/000 ریال

در یک قرن گذشته روش های بسیاری برای آموزش ژبان به وجود آمده اند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارد. یکی از این روش ها روش   form-focused instruction (FFI)یا آموزش متمرکز بر فرم یا صورت است. در این روش زبان آموزان با صورت ساختار های گرامری که تا قبل از می توانسند به راحتی در گفت و گو های خود استفاده کنند آشنا می شوند.

شناسه محصول: 311539 دسته: برچسب: ,