کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition

805/000 ریال

کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition نوشته‌ی Ken Hyland از سری کتب Applied Linguistics in Action  است.

کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition راهنمای معتبری برای نگارش نظریه، تحقیق و تدریس بوده و مربیان و متخصصان زبان‌شناسی کاربردی را با یک راهنمای واضح و مکتوب برای نوشتن، تحقیق و تدریس آماده می‌کند.

کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition سؤالات نظری و مفهومی را بررسی کرده و رابطه‌ی پویا بین روش تحقیق، تدریس و عمل را نشان می‌دهد.

کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition خوانندگان را با موضوعات مفهومیِ کلیدی در این زمینه آشنا کرده و سپس ابزارهایی را برای بررسی بیشتر زمینه‌های مورد علاقه‌ی مخاطبان ارائه می‌دهد.

کادر‌هایی در سراسر کتاب کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition ، از جمله « Concepts» و « Quotes»، با برجسته‌کردن ایده‌ها و ارقام کلیدی در این زمینه، به تقویت درک خوانندگان از موضوعات پرداخته است.

ویرایش سوم کتاب Teaching and Researching Writing 3rd Edition برای ترکیب موضوعات جدید از جمله بحث‌های فناوری، هویت، تصحیح خطاها و همچنین فصل‌های جدید برای پرداختن به مسیرهای نوآورانه‌ای که این حوزه از زمان انتشار نسخه قبلی اتخاذ کرده ، سازماندهی مجدد شده است.