The Short Oxford History of English Literature

2/940/000 ریال

کتاب The Short Oxford History of English Literature یک راهنمای مقدماتی جامع و معتبر برای ادبیات جزایر بریتانیا از دوره آنگلوساکسون تا به امروز ارائه داده، که شامل بررسی کامل نوشته‌های ایرلندی، اسکاتلندی و ولزی به زبان انگلیسی است.

اندرو سندرز، نویسنده‌ی کتاب، علاوه بر جزئیات در مورد تمام شخصیت‌های اصلی و آثار آنها، رابطه بین چشم‌انداز ادبی و تحولات اجتماعی، سیاسی و فکری معاصر را بررسی می‌کند.

ویرایش دوم این کتاب برای خوانندگان قرن بیست و یکم بازنگری و به‌روز شده و شامل مجموعه‌ای از مدخل‌های جدید در مورد نویسندگان مهم معاصر و تمرکز فزاینده بر نویسندگان زن قرن هفدهم و هجدهم و همچنین کتابشناسی کاملاً به روز و اصلاح شده است.