کتاب The Classes They Remember

805/000 ریال

کتاب The Classes They Remember نوشته‌ی David Sherrin یکی از کتاب‌های مهم در زمینه‌ی تدریس با متد Role-play است. هدف این کتاب ارائه‌ی متدی در راستای یادگیری عمیق (Deep Learning) است.

یکی از راه‌های یادگیری زبان‌های جدید، نقش‌آفرینی (Role-play) می‌باشد. این کتاب نحوه‌ی استفاده از این روش برای تدریس تاریخ و ادبیات را به خواندگان خود آموزش می‌دهد. همچنین به کمک آموزه‌های مفیدی که در اختیار ما قرار می‌دهد، نحوه‌ی به‌کارگیری این شیوه‌ را در راستای تدریس تعاملی و مهم تشریح کرده است.

مخاطبان این کتاب آموزگاران و مدرسینی می‌باشند که در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان تدریس می‌کنند. کتاب پیش‌رو نتیجه‌ی سالیان سال تجربه در کلاس‌های درس است. همین مسئله، این کتاب را به یکی از کتاب‌های کاربردی در زمینه‌ی تدریس تبدیل کرده است.

مباحث تاریخی که این کتاب به آن می‌پردازد، موضوعات تاریخی مهمی از جمله ظهور نازی‌های آلمانی و فتح امپراطوری آزتک‌ها توسط اسپانیا را شامل می‌شود. همچنین در حوزه‌ی ادبیات، آثاری همچون The Pearl و Fences مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تحقیقات فراوانی در راستای تاثیر روش نقش‌آفرینی صورت گرفته است. این ارزیابی‌ها ثابت کرده که این روش، باعث درک بیشتر دانش‌آموزان شده و نیز یادگیری آن‌ها در ارتباط با موضوعات پیچیده‌ی تاریخی را عمیق‌تر می‌سازد.

در این کتاب سه نوع گوناگون نقش‌آفرینی در کلاس‌های درس تشریح شده است. هر کدام از این نقش‌آفرینی‌ها، یادگیری را در زمینه‌ای خاص دو چندان می‌کند.

پیش نمایش کتاب