کتاب Testing English as a second language

350/000 ریال

کتاب Testing English as a second language نوشته‌ی David P. Harris بوده و یک منبع عالی و مختصر برای معلمان ESL است. این کتاب شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های زبان انگلیسی بوده که توسط معلمان این رشته طراحی شده است. این کتاب مجموعه اطلاعاتی در مورد ارزیابی صحیح آزمون‌های استاندارد ارائه داده و مدرسین می‌توانند برای مدیریت و تفسیر آزمون‌ها از آن استفاده کنند.

هدف اصلی کتاب این است که مدرسین زبان کیفیت کلاس‌های خود را بهبود بخشیده و همچنین توانایی مدیریت، تفسیر و ارزیابی آزمون‌های استاندارد را داشته باشند. طراحی آزمون از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان به کمک آن، سواد و دانش زبان خود را سنجید و سطح یا CEFR را تعیین کرد.