OUTSTANDING ASSESSMENT FOR LEARNING IN THE CLASSROOM

490/000 ریال

کتاب OUTSTANDING ASSESSMENT FOR LEARNING IN THE CLASSROOMبا ارائه‌ی روش‌ها و راهبردهای کاربردی به مدرسین می‌آموزد با مقایسه‌ی نتایج به دست‌آمده از ارزیابی‌های کلاسی فنون تدریس خود را بررسی کرده و بهترین برنامه‌ی آموزشی را برای دانش‌آموزان خود طراحی کند.

با توجه به ارائه‌ی طیف وسیعی از نمونه‌های آموزش و آزمون‌های کلاسی، در رشته‌های مختلف، روش‌هایی که کتاب OUTSTANDING ASSESSMENT FOR LEARNING IN THE CLASSROOM، پیشنهاد می‌دهد با بیشتر رشته‌های مورد تدریس قابل انطباق است.

 

پیش نمایش کتاب