کتاب Lavender and Dew

200/000 ریال

کتاب Lavender and Dew مجموعه‌ی اشعار رضوانه نجفی‌فر می‌باشد که توسط انتشارات رهنما منتشر شده است. این کتاب شعر به زبان انگلیسی سروده شده است. انسان‌ها از آغاز خلقت به صورت زوج آفریده شده‌اند و همواره در جست‌وجوی کسی هستند تا مسیر زندگی را با او و در کنار او طی کنند.

“Do you love me?”

He asked while staring at her eyes.

“I could love you more than a fish loves the water,

More than a mother loves her child,

More than a prisoner loves freedom,

More than a tree loves the rain,

And more than a sunflower loves the sun

But babe I want you to know

That loving you is dangerous thing

That I am even afraid of thinking about it”

Said the young girl

پیش نمایش کتاب