کتاب literary theory the basics 3th edition

680/000 ریال

کتاب literary theory the basics یا به فارسی مبانی نظریه‌ی ادبی، کتابی  دانشگاهی با موضوع نظریه‌ی ادبی است. این کتاب می‌تواند نقطه‌ی آغاز کشف دنیای نظریه‌های ادبی باشد.

کتاب literary theory the basics، که  در سال 2014 توسط انتشارات ROUTLEDGE به چاپ رسیده است، می‌تواند به عنوان درسنامه در دانشگاه و در رشته‌ی ادبیات انگلیسی تدریس شود. این کتاب مقدمه‌ای کلی برای آشنایی با نظریه‌های ادبی است.

از مکتب «نقد نو» که در سال‌های 1930 به اوج خود رسید تا  رویکردهای قرن 21، مانند نقدد بوم‌گرا و نقد پساانسان‌گرا،هرآن‌چه باید درباره‌ی انواع نقد ادبی بدانیم در کتاب literary theory the basics گرداوری شده است.