کتاب A linguistic of Theory Translation

280/000 ریال

کتاب A linguistic of Theory Translation نوشته‌ی J. C. Catford منتشر شده توسط Oxford University Press می‌باشد. این کتاب با هدف ارائه‌ی مفهوم جدیدی از دقت در تجزیه‌وتحلیل در ترجمه -به عنوان یکی از منابع دانشگاهی- معرفی شده است. در این کتاب -با استفاده از آخرین دیدگاه‌های زبانشناسی- درباره‌‍‌ی فرآیندهایی که مربوط به زبان انسان بوده صحبت شده است و نویسنده، یک طرح کلی از زبان‌شناسی توصیفی ترسیم کرده که برای تجزیه و تحلیل متن‌های ترجمه شده، می‌توان از آن استفاده کرد.

ترجمه جایگاه ویژه‌ای در جهان امروز داشته و از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع، نه تنها مورد علاقه‌ی زبان‌شناسان، مترجمین و مدرسین زبان بوده بلکه مورد توجه مهندسین و ریاضی‌دانان نیز می‌باشد. بسیاری از مقالات و کتاب‌های علمی به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند و این مقالات و کتاب‌ها یا از زبان دیگری به انگلیسی ترجمه شده، یا از انگلیسی به دیگر زبان‌ها ترجمه می‌شوند.