TRANSLATION FROM ENGLISH for Advanced Students

210/000 ریال

کتاب TRANSLATION FROM ENGLISH for Advanced Students، در ادامه‌ی جلد قبلی این مجموعه‌ی دوجلدی (TRANSLATION FROM ENGLISH for Intermediate Students) و توسط انتشارات LONGMAN به چاپ رسیده است. این مجموعه کتاب، در واقع تمرینی‌ست جهت کسب مهارت بیشتر در ترجمه. جلد پیشین متناسب با نیازهای زبان‌آموز  و مترجم سطح متوسط و جلد دوم مناسب مترجمینن و زبان‌آموزان در سطح پیشرفته است.

متون ارائه شده در کتاب TRANSLATION FROM ENGLISH for Advanced Students، کمی پیچیده تر از جلد پیشین هستند و مترجم را با چالش‌های زیادی روبه رو می‌کند و همین مسئله باعث ورزیده شدن مهارت مترجم می‌شود. مترجم با کمک تمرینات این کتاب،به آمادگی نسبی جهت دست و پنجه کردن با چالش‌هایی که در آینده ممکن است با آن‌ها روبه‌رو شود دست میابد.

بدیهی است که هیچ کتاب یا جزوه‌ای نمی‌تواند از یک شخص، مترجم بسازد؛ اما همین تمرینات طبقه‌بندی شده هستند که سبب پیشرفت مترجم می‌شوند.