کتاب The Growth and Nature of Drama

315/000 ریال

کتاب The Growth and Nature of Drama نوشته‌ی R.F. Clarke چاپ شده توسط  انتشارات کمبریج، شما را با معنا و هدف تئاتر و هنرهای دراماتیک آشنا می‌کند و برای کسانی نوشته شده است که برای اولین بار علاقه‌مند به مطالعه در مورد درام هستند و می‌خواهند اطلاعات بیشتری در مورد معنا و هدف درام و پیشرفت آن در کشورهای دیگر بدانند.

کتاب The Growth and Nature of Drama نحوه‌ی نوشتن، تولید، یا نقش آفرینی در یک نمایشنامه را بیان نمی‌کند، همچنین وانمود نمی‌کند که شرح یا تاریخچه کاملی از هنر نمایشی ارائه می‌دهد؛ بلکه بیشتر در نظر دارد دوره‌های مهم نمایشی را انتخاب کند که به نظر می‌رسد با نیازهای گروهی که درک نمایشی خود را توسعه می‌دهند مرتبط باشد.

می‌توان امیدوار بود که این کتاب به علاقه‌مندان به توسعه نمایش ملی کمک کند تا به نقش مهمی که درام در یک جامعه متمدن می‌تواند ایفا کند پی برده و از تلاش‌ها و دستاوردهای سرزمین‌های دیگری که سنت های نمایشی در آنها ایجاد شده است، الهام و دلگرمی بگیرند.