Sentence Improvement

280/000 ریال

کتاب Sentence Improvement نوشته‌ی Malcolm Moore از انتشارات Boston کتابی در زمینه Writing است که بر روی بهبود جمله نویسی تمرکز دارد.

هدف کتاب Sentence Improvement این است که مخاطب با اصول و قواعد جمله نویسی آشنا شده و با انجام تمرینات مختلف، مهارت جمله نویسی خود را بهبود بخشد. این کتاب برای کمک به شما در بهبود توانایی خود در نوشتن جملات موثر طراحی شده است.

پس از بررسی الگوهای جملات اساسی که زیرساخت زبان را تشکیل می‌دهند، با سبک‌های مختلف و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها در جملات، بندها، ساختارهای موازی و اصلاح‌کننده‌ها کار خواهید کرد.