Principles of Pragmatics

490/000 ریال

کتاب Principles of Pragmatics نوشته Geoffrey Leech بوده و توسط انتشارات Longman منتشر شده است. این کتاب مناسب دانشجویان و علاقمندان به حوزه‌ی زبان‌شناسی در زبان انگلیسی می‌باشد.

در سال‌های اخیر کاربرد‌شناسی – مطالعه‌ی کاربرد و معنای گفته‌ها در موقعیت‌های آن‌ها – به شاخه‌ای مهم‌ از زبان‌شناسی تبدیل شده است، زیرا نارسایی‌ یک رویکرد کاملاً فرمالیستی و انتزاعی برای مطالعه زبان آشکار شده است. کتاب Principles of Pragmatics یک مدل بلاغی از کاربردشناسی ارائه می دهد؛ یعنی مدلی که ارتباطات زبانی را از نظر اهداف ارتباطی و اصول “رفتار ارتباطی خوب” مطالعه می کند.