let’s write English 1

700/000 ریال

مجموعه دو جلدی let’s write English به زبان آموزان کمک می کند تا برخی عادات پذیرفته شدت و قرارداد های مرتبط با ترکیبات را از طریق تمرین روشمند در تحلیل و استفاده از شکل نوشتاری انگلیسی ایجاد کنند.

شناسه محصول: 111266 دسته: