کتاب Professional English in Use Finance

455/000 ریال

کتاب Professional English in Use Finance از انتشارات cambridge، تمام جنبه‌های واژگان مالی از حسابداری گرفته تا قرض و وام، بانکداری مرکزی تا سرمایه خطرپذیر و بسیاری از حوزه‌‎های دیگر از جمله اصطلاحات و استعاره‌های مالی را پوشش می‌دهد.