کتاب English for Marketing and Advertising

420/000 ریال

کتاب انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات English for Marketing and Advertising یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که میخواهند در حوزه بازاریابی و تبلیغات فعالیت کنند.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است.

این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند. این کتاب مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند. از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد. کتاب English for Marketing and Advertising همچنین مورد توجه مدرسینی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می کنند.