کتاب Oxford Handbook of Commercial Correspondence

2/100/000 ریال

کتاب نامه نگاری بازرگانی آکسفورد Oxford Handbook of Commercial Correspondence یک منبع ضروری برای نوشتن نامه های قابل اجرای اداری است. این کتاب می توانید شیوه صحیح نامه نگاری برای پرس و جو، بانکداری، بیمه، نامه نگاری شخصی و اجتماعی و … را به شما آموزش دهد.