کتاب English for Human Resources

420/000 ریال

کتاب English for Human Resources یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که میخواهند در بخش منابع انسانی یک شرکت فعالیت کنند.
کتاب English for Human Resources یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است.

این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند. این کتاب مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند. از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد.

کتاب English for Human Resources همچنین مورد توجه مدرسانی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می‌کنند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(ISO) دانلود رایگان فایل‌های صوتی(ZIP)