کتاب Introduction to Discourse Studies

1/040/000 ریال

کتاب Introduction to Discourse Studies از انتشارات  John Benjamins، مقدمه‌ای روشن و قابل دسترس بر موضوع تحلیل گفتمان ارائه می‌کنند.همچنین یک «ابزار آکادمیک» برای دوره‌های آینده در زمینه مطالعات گفتمان ارائه و به عنوان پله‌ای برای مطالعه‌ی مستقل ادبیات حرفه‌ای عمل می‌کند.

کتاب Introduction to Discourse Studies همچنین گسترده ترین پوشش را در بین کتب مقدماتی ارائه می‌دهد. این به مخاطب، زیربنایی کامل در مبانی تحلیل گفتمان داده و آنها را با ضروریات مطالعات زبان آشنا می‌کند.

این کتاب شروعی جذاب برای مطالعه گفتمان است. استادان و دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد، اما برای هر کسی که به زبان علاقه دارد نیز مناسب است.

پیش نمایش کتاب