Discourse Analysis

630/000 ریال

کتاب Discourse Analysis نوشته‌ی Gillian Brown و George Yule از انتشارات Cambridge بوده و در مجموعه‌ی زبان‌شناسی قرار دارد. کتاب Discourse Analysis خواننده را با رویکردها و اصول و فنون بحث و گفتگوهای کلامی آشنا کرده و چگونگی استفاده از فرم‌های مختلف زبانی در مکالمه را به طور واضح تشریح می‌کند.

هدف اصلی این بررسی، آگاهی از چگونگی استفاده از هر زبانی در مکالمه می‌باشد. تفاوت اساسی در تجزیه-تحلیل گفتمان و زبان‌شناسی در این است که در تجزیه و تحلیل گفتمان به‌جای توجه به ساختار متن (مبحث مورد توجه در زبان‌شناسی) به ویژگی‌ها و جنبه‌های روان‌شناختی و اجتماعی یک فرد توجه دارد. بسیاری از زبان‌شناسان، تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن می‌دانند. به اعتقاد این افراد تحلیل گفتمان، تحلیل ساختار زبان گفتاری (گفتگوها، سخنران‌ها، مصاحبه‌ها) و تحلیل متن شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری (مقاله‌ها، داستان ها، گزارش‌ها) می‌باشد. تجزیه و تحلیل در رشته‌های مختلفی چون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، شعر، زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، رشته‌های علوم انسانی و نیز علوم اجتماعی تاثیرگذار است.

در کتاب تحلیل گفتمان مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه‌ی وقوع متن، گفتار، ارتباطات غیر کلامی و رابطه‌ی ساختار و واژه‌ها به صورت کلی بررسی شده است. این کتاب در سال 1983 به چاپ رسیده و در آن، نویسندگان مروری کلی بر رویکردهای مختلف و متنوع در مطالعه گفتمان دارند اما درنهایت، روش خود را بر اساس رشته‌ی زبان‌شناسی بنا می‌کنند.