Communicative Language Testing

560/000 ریال

کتاب Communicative Language Testing اثر سریل جی. ویر توسط انتشارات پرنتیس هال به چاپ رسیده است و با انعکاس تغییری که اخیراً در رویکردهای تست زبان در پاسخ به پیشرفت‌های تدریس رخ داده است، اهمیت زمینه، هدفمندی و گفتمان واقع‌گرایانه در آزمون، مانند تدریس را برجسته می‌کند.همچنین در این کتاب  دستورالعمل‌هایی برای آزمون‌های نظارتی ارائه شده است، و نمونه‌هایی از آزمون‌هایی که بهترین عملکرد فعلی آزمون زبان انگلیسی در بریتانیا را نشان می‌دهند، ارائه شده‌اند.