An Introduction to Applied Linguistics 3rd Edition

1/260/000 ریال

کتاب An Introduction to Applied Linguistics 3rd Edition یک نمای کامل، معتبر و به‌روز از وضعیت رشته‌ی زبان‌شناسی ارائه می‌دهد. این کتاب که توسط دو متخصص برجسته‌ی بین‌المللی ویرایش شده است، با سبکی دسترس-پذیر، پوشش گسترده و تمرکز عملی، برای دانشجویان زبان‌شناسی کاربردی، TESOL و آموزش زبان دوم، و همچنین معلمان و محققانی که مایل به به‌روز‌رسانی دانش خود هستند، مناسب است.