A Handbook of Critical Approaches to Literature 6th Edition

1/050/000 ریال

کتاب A Handbook of Critical Approaches to Literature 6th Edition چاپ شده توسط انتشارات آکسفورد، از رویکردهای سنتی تا معاصرترین دیدگاه‌ها مانند مطالعات فمینیستی و جنسیتی، مطالعات فرهنگی و مطالعات پسااستعماری، رویکردهای متنوعی را برای تفسیر ادبیات به خوانندگان ارائه می‌دهد.

نسخه‌ی ششم این کتاب کاملاً به‌روز شده و رویکردهای متنوعی را برای شش اثر کلاسیک – ” To His Coy Mistress”، ” Young Goodman Brown “، ” Everyday Use”، Huckleberry Finn و  Frankenstein – به گونه‌ای ثابت شده و با غنی‌سازی پاسخ و درک دانش‌آموزان نسبت به آثار فردی و نظریه‌های انتقادی، تحلیل‌های دانشجویان را برمی‌انگیزد.

(شعر اندرو مارول به نام « To His Coy Mistress»، داستان ناتانیل هاثورن «Young Goodman Brown » و داستان آلیس واکر « Everyday Use» به طور کامل در این جلد گنجانده شده است.)