درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی ویرایش پنجم

2/400/000 ریال

کتاب درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی (A Hand Book of Critical Approach to Literature) راهنمای جامع اما در عین حال مقدماتی برای درک مهم‌ترین رویکردهای انتقادی به آثار ادبی محسوب می‌شود. گرچه اساتید و دانشجویان رشته‌ی ادبیات انگلیسی کتاب درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی ویرایش پنجم را منبعی ایده‌آل برای درس نقد ادبی یافته‌اند، اما بی‌تردید افرادی که در پی مطالعه جدی ادبیات و تحلیل ادبی هستند نیاز به مطالعه کتاب درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی ویرایش پنجم دارند، از شیوه‌های نقد ادبی که در کتاب درآمدی بر شیوه‌های نقد ادبی ویرایش پنجم به آن‌ها اشاره شده می‌توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

  • پژوهش‌های متنی، گونه‌ها و مطالعه‌ی منابع
  • شیوه‌های تاریخی و زندگینامه‌ای
  • شیوه‌های اخلاقی و فلسفی
  • شیوه‌ی شکل مدارانه
  • شیوه‌ی روان‌شناختی
  • شیوه‌های مبتنی بر اسطوره‌شناسی و کهن الگوها
  • مطالعات فرهنگی
  • نقد مبتنی بر واکنش خواننده، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ساختارشکنی