اصول و روش کاربردی ترجمه

480/000 ریال

کتاب اصول و روش ترجمه شامل مفاهیم کلی ترجمه و برخی از ساختارهای دستوری دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

ساختارهای ذکر شده در کتاب، از آن دسته ساختارهایی هستند که ممکن است باعث ‌شوند هنگام ترجمه دچار مشکل شوید. دلیل اشاره به این ساختارها، رفع ابهام و راهنمایی در چگونگی ترجمه‌ی آن‌هاست.

این کتاب برای دانشجویان رشته‌ی مطالعات ترجمه، ادبیات انگلیسی، آموزش زبان و آن دسته از زبان‌آموزان علاقه‌مندی که به‌طور جدی قصد یادگیری اصول مقدماتی ترجمه را دارند مناسب است.