Translation and Translating: Theory and Practice

510/000 ریال

📌کتاب حاضر توضیح میدهد که ارزیابی ذهنی فرآورده باید به تلاش های ذهنی و توصیفی جهت آشکار کردن فرآیند راه بدهد، بدون چنین تغییری، نظریه ترجمه بیرون از جریان فعالیت های فکری در دانش انسانی ادامه میدهد و نخواهد توانست مقام درست خود را به عنوان زمینه اصلی در زبان شناسی کاربردی حفظ کند.

شناسه محصول: 113135 دسته: