اصول و روش ترجمه ویراست دوم

400/000 ریال

کتاب اصول و روش ترجمه ویراست دوم نوشته‌ی دکتر قاسم کبیری اولین بار در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات رهنما منتشر شد. این کتاب بر اساس کتاب معتبر Meaning-Based Translation به نگارش درآمده است.

اهمیت جایگاه ترجمه در عصر حاضر از هر زمان دیگر پر‌رنگ‌تر است. ترجمه صرفا آشنایی با دو زبان نیست بلکه مجموعه‌ای از دو ساختار، محتوای معنایی و طرح کلی است. از طرف دیگر کل نظام زیبایی‌شناسی که با زبان ترجمه درهم پیچیده است.

این کتاب به مخاطبان شیوه‌ی صحیح ترجمه را یاد می‌دهد. همچنین می‌آموزد که ترجمه پیدا کردن معادل کامل نیست بلکه جانشین‌سازی مناسب کلمات، که گاهی با افزایش و گاهی با کاهش همراه است. همین امر باعث می‌شود تا ترجمه یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین رشته‌های تحصیلی به حساب بیاید.