کتاب مقالاتی چند درباره‌ی ترجمه شفاهی و دو زبانگی

320/000 ریال

کتاب مقالاتی چند درباره‌ی ترجمه شفاهی و دو زبانگی ، مرجعی مناسب برای مطالعه دانشجویان رشته مطالعات ترجمه بوده و توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

کتاب مقالاتی چند درباره‌ی ترجمه شفاهی و دو زبانگی حاوی بخشی از نوشته‌های نویسنده در طول سال‌های 63 تا 86 است که در مجلات مختلف به چاپ رسیده و برخی از آن‌ها را پیش‌تر در کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصیِ این زمینه ارائه کرده ‌است. لازم به اشاره است برخی از این مقالات به زبان انگلیسی هستند.

در ادامه، برای درک بهتر موضوع کتاب مقالاتی چند درباره‌ی ترجمه شفاهی و دو زبانگی ، تعاریفی جامع در خصوص موضوع کتاب ارائه شده‌ است.