فرهنگ علوم سیاسی و مطبوعاتی فارسی – انگلیسی

1/080/000 ریال

این فرهنگ علاوه بر استفاده از منابع موجود در کشور، از مجلات و روزنامه های خارجی و داخلی که به زبان انگلیسی چاپ ونشر می شوند، بهره برده است و بیش از 23000 واژه، اصلاح، عبارت، و اختصارات مطرح در مطبوعات، در آن گنجانده شده است.

شناسه محصول: 411455 دسته: