فرهنگ حقوقی انگلیسی – فارسی رهنما

2/400/000 ریال

فرهنگ حاضر شامل بیش از 30.000 اصطلاح حقوقی و زمینه های وابسته می باشد که در نهیه آن از کلیه منابع فارسی و لاتین که در دسترس قرار داشته، استفاده شده است. علاوه بر این، مشتقات و ترکیبات مختلف رایج در متون حقوقی و اقتصادی و قرار داد های بین المللی، اختصارات سازمانها و موسسات بین المللی در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

شناسه محصول: 411485 دسته: