Oxford Phrasal Verbs Dictionary Second Edition

770/000 ریال

افعال عبارتی ترکیبی از چند کلمه هستند که نماینده یک فعل هستند.این افعال در زبان انگلیسی بسیار پر کاربرد هستند.  در فرهنگ Oxford Phrasal Verbs Dictionary می توانید بیش از 6000فعل عبارتی رایج در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی و نحوه صحیح استفاده از آنها را بیابید. هر فعل عبارتی در این فرهنگ در 6 گام ساده معرفی و تمرین می شود.

پیش نمایش کتاب
شناسه محصول: 411378 دسته: