Open Forum 1 Academic Listening and Speaking

300.000  210.000 

📌   دوره تقویت شنیداری و مکالمه Open Forum   یک مجموعه سه سطحی برای تقویت الزامات شنیداری و مکالمه است. این دوره یکی از پایهای ترین دوره ها برای تقویت مهارت شنیداری به حساب می آید.هر سطح شامل گزیده مطلب های شنیداری و فعالیت های مکالمه مرتبط با دوازده بخش از لیست مطالب شامل ارتباطات، فناوری، تجارت، دانش اجتماعی، و هنرهای زیبا میباشد.

شناسه محصول: 114546 دسته: برچسب: , , , ,