Grammar Friends 4 (وزیری)

150.000  90.000 

📌این مجموعه یک مجموعه مکمل برای تمرین دستورزبان میباشد که شامل شش جلد است. در کتاب پیش رو که آموزش دستورزبان به صورت قدم به قدم میباشد، فرم، استفاده و معنا را طوری ارائه میشود که زبان آموزان کودک هم میتوانند یاد بگیرند و به خاطر بسپارند. این دوره مخصوصا برای تکمیل دوره درسهای Family and Friends طراحی شده است اما میتواند برای هر دوره آموزش زبان  عمومی مقدماتی ایده آل باشد.

شناسه محصول: 914910 دسته: