لذت خواندن

100.000  80.000 

📌مجموعه داستان هایی که در این کتاب پیش رو دراید، برگزیده ای از سری کتاب های “Le Gout de lire” است. از آنجایی که مراجعه به فرهنگ لغات در هنگام خواندن داستان به زبان اصلی، کاری کسل کننده است و در بیشتر مواقع زبان آموزان را از خواندن ادامه داستان دلسرد می کند، متن اصلی در کنار ترجمه آن آورده شده است تا در هنگام برخورد با کلمه ای ناآشنا و یا ساختاری پیچیده به متن ترجمه شده در صفحه مقابل آن مراجعه کنند.

شناسه محصول: 611407 دسته: ,