آزادی یعنی چه ؟

200.000  160.000 

6 سوال اساسی مطرح شده است تا کودکان تشویق شوند ایده‌های خود را با مهارت به کارگیرند و فراتر از ظواهر را ببینند.

  • فایده‌ی آزادی چیست؟
  • آیا می‌توانی هرکاری دلت میخواهد بکنی؟
  • آیا آزاد بودن حق همه است؟
  • آیا دیگران جلوی آزاد بودن تو را می‌گیرند؟
  • آیا یک زندانی می تواند آزاد باشد؟
  • آیا برای آزاد بودن باید بزرگ شویم؟
شناسه محصول: 911829 دسته: