کتاب interpretation

600/000 ریال

کتاب interpretation (تفسیر) نوشته‌ی محسن مبارکی بوده و در سال 2011 توسط انتشارات رهنما منتشر شده است. این کتاب به صورت مختصر تاریخچه‌ای از علم تفسیر را بیان کرده و انواع تفاسیر مختلف را معرفی می‌کند.

بسیاری از مردم تفاوت علم ترجمه و علم تفسیر را نمی‌دانند. ترجمه یعنی نوشتن یک متن از یک زبان به زبان دیگر، ولی در تفسیر، شما در حین صحبت کردن، یک زبان را به زبان دیگر ترجمه می‌کنید. در کل سه نوع تفسیر وجود دارد:

تفسیر دو جانبه یا رابط، تفسیر متوالی و تفسیر هم‌زمان. باید این واقعیت را در نظر داشت که تعداد منابع علمی در مورد علم تفسیر برای دانشجویانی که مشتاق هستند در این رشته درس بخوانند بسیار کم می‌باشد.

در این کتاب، نکات لازم برای سخنرانان در کنفرانس‌ها ارائه و نیز نکات ضروری برای معلمان و استادان بیان شده است.