کتاب English for Negotiating

500/000 ریال

کتاب انگلیسی برای مذاکرات English for Negotiating یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که به طور مداوم باید به زبان انگلیسی در کار خود مذاکره کنند.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است. این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند.

کتاب English for Negotiating مناسب افرادی است که در سطح B1 تا C1 زبانی هستند. از کتاب های این مجموعه هم میتوان به صورت تنها برای خودخوانی و یا در کنار یک کتاب آموزشی دیگر استفاده کرد. کتاب English for Negotiating همچنین مورد توجه مدرسانی است که در حوزه آموزش زبان تجاری فعالیت می کنند.

در انبار موجود نمی باشد