English for Marketing and Advertising

200.000  120.000 

📌 کتاب English for Marketing and Advertising  یک دوره آموزشی کوتاه برای متخصصین تبلیغات و بازار یابی است که می خواند با اعتماد به نفس و به طور موثر به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنند.  

شناسه محصول: 114063 دسته: