کتاب English for Customer Care

420/000 ریال

کتاب انگلیسی برای مشتری مداری English for Customer Care یک دوره آموزشی کوتاه برای افرادی است که میخواهند با مشتریان خود به صورت تلفنی، رو در رو یا کتبی به صورت محترمانه صحبت کنند.
این کتاب یکی از کتاب های مجموعه Oxford Express Series است. این مجموعه از دوره های آموزشی نسبتا کوتاه برای مشاغل مختلف، مهارت های کاری و صنایع است. این دوره های نسبتا کوتاه را می توان با 25-30 ساعت مطالعه تکمیل کرد تا زبان آموزان بتوانند به سرعت پیشرفت کنند.