The American Heritage College Dictionary Fourth Edition

9/000/000 ریال

📌 ویرایش چهارم فرهنگ American Heritage College Dictionary با 7500 مدخل و 2500 تصویر جدید بروز ترین دیکشنری دانشگاهی موجود است. این ویرایش علاوه بر حفظ ویژگی ها و بخش های مختلف قبلی بخش ریشه کلمات هندی اروپایی خورد را بروز کرده تا راحت تر بتوان با آن کار کرد.

شناسه محصول: 411239 دسته: